Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.05.2019 23:24:01
Дата здійснення дії: 16.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про несвоєчасне розкриття річної регулярної інформації
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "ЛЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  03058678
Текст повідомлення: 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКС" ( надалі-Емітент) повідомляє про несвоєчасне розміщення  регулярної річної інформації за 2018 рік  в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також про несвоєчасне подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Регулярна річна інформація  Емітента за 2018 рік  розкрито в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та передано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  16.05.2019 року. Несвоєчасне  розміщення в загальнодоступній базі даних НКЦПФР,  а  також несвоєчасне  подання  до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  регулярної  річної  інформації  Емітента  за  2018 рік    сталося  з  організаційно-технічних  причин.