Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.12.2007
Дата публікації 27.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Лекс"
Юридична адреса* 01135, м.Київ, вул.В’ячеслава Чорновола, 12
Керівник* Скляров Валерiй Федорович - Голова правлiння. Тел: 0444840704
E-mail* leks@galsgroup.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Голова наглядової ради Корніков Євген Вікторович, паспорт серія СН №181823, виданий Печерським РУ ГУ МВС України м.Києва 04.04.1996 р. – звільнено з посади згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Лекс», Протокол № 12 від 26.12.2007 р. Посадова особа на цієї посаді перебувала з 29.10.2002 р .Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Заступник Голови наглядової ради Макаров Владислав Борисович, паспорт серія СН №869319, виданий Баришевським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 26.06.1998 р. – звільнено з посади згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Лекс», Протокол № 12 від 26.12.2007 р. Посадова особа на цієї посаді перебувала з 29.10.2002 р .Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Член Наглядової ради Осадчий Андрій Володимирович, паспорт серія СН №485228, виданий Печерським РУ ГУ МВС України м.Києва 05.06.1997 р. - звільнено з посади згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Лекс», Протокол № 12 від 26.12.2007 р. Посадова особа на цієї посаді перебувала з 26.03.2004 р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 6,0438 % статутного капіталу емітента.

Член Наглядової ради Іваненко Володимир Вікторович, паспорт серія СО №795504, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України м.Києва 17.01.2002 р. - звільнено з посади згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Лекс», Протокол № 12 від 26.12.2007 р. Посадова особа на цієї посаді перебувала з 26.03.2004 р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 0,0438 % статутного капіталу емітента.

Голова наглядової ради Макаров Владислав Борисович, паспорт серія СН №869319, виданий Баришевським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 26.06.1998 р. – призначений на посаду на строк 26.12.2007 р. – 26.12.2012 р, інформація щодо посади, яку обіймав до цього призначення відсутня. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Член Наглядової ради Підручний Микола Миколайович, паспорт серія СО №621074, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України м.Києва 12.04.2001 р. - призначений на посаду на строк 26.12.2007 р. – 26.12.2012 р, інформація щодо посади, яку обіймав до цього призначення відсутня. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, володіє 8,5563 % статутного капіталу емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правлiння Скляров Валерiй Федорович