Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 03058678
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 26/03/2004
Дата публікації 28/03/2004
Найменування емітента* "Лекс"
Юридична адреса* 01135, м. Київ, вул. Чорновола, 12
Керівник* Скляров Валерiй Федорович - Голова правлiння
Контактна особа* Тураєва Наталiя Миколаївна - Головний бухгалтер. Тел: (044) 244-47-04
E-mail* д/в
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
03058678 26/03/2004 1 Член Спостережної ради Iваненко Володимир Вiкторович 0.044 Призначено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лекс" (протокол вiд 26.03.2004 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03058678 26/03/2004 1 Секретар Спостережної ради Осадчий Андрiй Володимирович 0.044 Призначено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лекс" (протокол вiд 26.03.2004 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03058678 26/04/2004 1 Заступник Голови Спостережної ради Макаров Владислав Борисович 0 Призначено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лекс" (протокол вiд 26.03.2004 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03058678 26/03/2004 0 Член Спостережної ради Докторова Марина Вадимiвна 0 Звiльнено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лекс" (протокол вiд 26.03.2004 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03058678 26/03/2004 0 Секретар Спостережної ради Ястребова Олена Олегiвна 0 Звiльнено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лекс" (протокол вiд 26.03.2004 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
03058678 26/03/2004 0 Член Спостережної ради Макаров Владислав Борисович 0 Звiльнено згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лекс" (протокол вiд 26.03.2004 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.