Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


04.11.2003

Постанова № 662-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 662-КИ

м. Київ

2003-11-04

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ЛЕКС", місцезнаходження: вул. Чорновола, 12, м. Київ., 01135, код ЄДРПОУ 03058678,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 21 жовтня 2003 р. № 658-КИ, складеного начальником відділу звітності відкритих акціонерних товариств Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області Болтичевою Л.В., факт правопорушення ВАТ "ЛЕКС", пов'язаний з порушенням ст.25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та п.1.4 Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 5 від 10 лютого 2000 року "Про затвердження Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", саме: несвоєчасне надання особливої інформації за 2002 рік ( інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента). На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ЛЕКС" з'явився представник юридичної особи - Катковський П.С. ( паспорт серії СО № 476686 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.12.2000р.), який діяв на підставі Довіреності від 20.10.2003 року. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ЛЕКС" відбувся за участю представника юридичної особи - Солошенко С.В. ( паспорт серії СН № 503187 виданий Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.06.1997р.), який діяв на підставі Довіреності від 04.11.2003 року, та представника Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - спеціаліста 1-ої категорії відділу правозастосування Брязгун Я.В. До розгляду справи про правопорушення ВАТ "ЛЕКС" надало письмові пояснення (лист від 04.11.2003 року вх. № 5969/20). Відповідно службової записки начальника відділу звітності відкритих акціонерних товариств Болтичевої Л.В. від 04.11.2003 року вх. № 714/21 ВАТ "ЛЕКС" особливу інформацію в персональному складі № 654оі за 2002 рік надало 24.10.2003 року. Таким чином, особлива інформація за 2002 рік ВАТ "ЛЕКС" була подана, але несвоєчасно. Згідно ст.25 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу"," п.2.2, п.3.1. Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 5 від 10 лютого 2000 року "Про затвердження Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" емітент зобов'язаний протягом двох днів надіслати фондовій біржі і реєструвальному органу , а також опублікувати в офіційній газеті фондовій біржі інформацію про зміни , що відбулися в господарській діяльності, а саме інформацію про зміни в персональному складі службових осіб емітента . Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України" за несвоєчасне надання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ВАТ "ЛЕКС" штраф у розмірі 20 (двадцять') неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.